سی پنل یار، آموزش کار با سی پنل

آرشیوتنظیمات MySQL در فایل wp-config.php